تعویض شاسی و قسمتی از کف صندوق عقب پارس همانطور که مشاهده میکنید شاسی عقب راست خودرو به همراه قسمتی از کف صندوق عقب این خودرو تعویض شده است. این نوع تعویض خیلی مرسوم و اصولی نیست ولی به هر حال برخی اوقات توسط افراد انجام می‌شود.
تعویض شاسی و کف صندوق عقب خودرو روش های گوناگونی دارد که در ادامه روش های آن را تیتر وار بیان می‌کنیم: ️تعویض شاسی ها به همراه کف صندوق ️تعویض شاسی ها بدون کف صندوق ️تعویض کف صندوق بدون شاسی ها ️تعویض قسمتی از شاسی و کف صندوق ️چند مورد هم شما اشاره کنید و در قسمت دیدگاه برای ما بنویسید....