در خودروهای گروه ایران‌خودرو در مدل های پائین شماره حک شده شاسی در قسمت سینی پشت موتور و جلوی خودرو وجود ندارد و بجای آن از پلاک سریال استفاده شده است و در این خودروها شماره حک شده در قسمت زیر صندلی عقب راست قرار دارد. همانطور که مشاهده میکنید ۲ پلاک سریال در قسمت سینی پشت موتور و یک پلاک سریال در قسمت سینی پشت چراغ جلو راست قرار گرفته است.
پلاک سریال سوم که در سینی پشت چراغ قرار دارد دارای اهمیت چندانی نیست و در بعضی خودروها دیده شده که این پلاک سریال کنده شده است. البته در بعضی خودروهای دیگر هم ۳ پلاک سریال در جلوی خودرو مشاهده می‌شود مثل زانتیای مدل پائین... شما هم چند نمونه خودرو نام ببرید که از ۳ پلاک سریال در جلوی خودرو استفاده شده است و در قسمت دیدگاه برای ما بنویسد.