در برخی مواقع در کارخانجات خودروسازی اشتباهاتی رخ میدهد که طبیعی نیست و به ندرت اتفاق می‌افتد و این مورد یکی از آن اشتباهات است که شماره شاسی زیر صندلی عقب با شماره جلو همخوانی ندارد... در نگاه اول وقتی بر روی سینی سرکمک خودرو شماره شاسی حک شده توسط شرکت رهگشا را میبینید فکر میکنید اتاق تعویض شده است و احتمال دارد بعضی از دوستان به همین موضوع اکتفا کنند و به مشتری اعلام کنند که اتاق تعویض است.
در صورتی که اتاق تعویض نیست و فقط شماره های جلو و عقب بصورت کارخانه ای با هم مغایرت دارند و به همین علت هم شرکت رهگشا شماره جلو را مجددأ حک کرده است و اصالت اتاق را نیز تائید کرده و گفته است که این خودرو ایراد قانونی ندارد و اتاق فابریک است...
البته در اینطور مواقع یک سناریوی دیگه هم قابله تصور است که‌ وقتی شماره جلو با شماره عقب مغایرت داشته است احتمال دارد یا قسمت جلو و یا قسمت عقب برش خورده و تعویض شده باشد البته در اینطور مواقع کسانی که اقدام به برش و تعویض می‌کنند شماره ها را هم از روی قسمت قبلی برداشته و برروی قسمت جدید نصب می‌کنند ولی در بعضی مواقع هم اینکار را انجام نمیدهند.
در هر صورت ما این مورد را بررسی کردیم و خودرو ایرادی نداشت و اتاق کاملا سالم بود. همیشه یادتان باشه در چنین مواقعی قبل از تصمیم گیری تمام شماره ها را با دقت بررسی کنید.