آیا تابحال نحوه حک شدن شماره شاسی خودرو در کارخانه را ديده ايد؟ همانطور که در ویدئو مشاهده می‌کنید در کارخانجات خودروسازی شماره شاسی برروی اتاق خودرو توسط دستگاه‌های لیزری حک می‌شود...
مرحله حک شدن شماره شاسی برروی اتاق خودرو همانطور که در ویدئو هم مشخص است قبل از مراحل آسترکاری و رنگ آمیزی انجام می‌شود که این کار بعلت سهولت شماره گذاری و عدم زنگ زدگی و پوسیدگی شماره می‌باشد. خودروهای ۲۰۶ از سال ۹۶ به بعد شماره حک شدنی آن از روی سینی داخل موتور برداشته شده و یک شماره حک شدنی در زیر صندلی جلو راست و یک شماره در زیر صندلی عقب چپ دارد.