همانطور که در فیلم مشاهده میکنید سینی و شاسی پارس بصورت نصفه تعویض شده است که این تعویض شدگی از بالا و در نگاه اول به راحتی تشخیص داده نمی‌شود مخصوصا در مواقعی که سینی و شاسی خودرو کثیف باشد. اولین نکته ای که در کارشناسی شاسی ها اهمیت دارد این است که خودروهایی که شاسی آنها کثیف است بدرستی کارشناسی نمی‌شوند پس بهتر است که اول شاسی ها شستشو شود و سپس کارشناسی گردد.
لطفا قبل از مراجعه به کارشناسی اتومبیل خود را بشوئید ... یکی از مهنترین آیتم های تشخیص تعویض سینی و شاسی یک خودرو چه بصورت کامل و چه بصورت نصفه بررسی نوع ضرب خوردگی در خودرو است.
اگر این اصل مهم در حین انجام کارشناسی خودرو رعایت شود در تشخیص درست بسیار میتواند کمک کننده باشد.فقط کافیست در حین انجام کارشناسی خودرو آسیب هایی که به خودرو وارد شده را بررسی‌ کنید و پیامدهای آن را ترسیم کنید مثلا خودرویی که از جلو آسیب جدی دیده است و گلگیر و کاپوت آن رنگ یا تعویض شده در بیشتر مواقع سینی و شاسی ها آسیب می‌بینند حال آنکه اگر سینی و شاسی ها سالم باشند باید به این موضوع مشکوک شویم و تعویض شاسی ها را بررسی کنیم.
آیتم های دیگر تشخیص تعویض سینی و شاسی بصورت نصفه : مشاهده آثار جوشکاری در محل تعویض بتونه کاری در محل اتصال =بررسی با مگنت و چشمی پامچال های غیر فابریک از داخل چرخ بررسی استر قسمت تعویضی که معمولا مشکی یا طوسی است رنگ شدگی سینی و شاسی که معمولا نسبت به قسمتهای دیگر داخل موتور تازه تر بنظر می‌رسد گاهی اوقات پوسته شدن رنگ بعلت فقدان آستر فابریک زنگ زدگی در داخل حفره ها و درزها و چند آیتم دیگر...