همانطور که قبلا هم توضیح دادیم دست خوردن پلاک سریال ها یکی از نشانه های اتاق تعویض در خودرو است اما این خودرو اتاق تعویض نیست اما پلاک سریال های این خودرو همگی دست خورده و پرچ های غیر فابریک دارد. به نظر شما چه اتفاقی افتاده که پلاک سريال ها دستکاری شده اند، لطفا نظرات خود را در قسمت دیدگاه برای ما بنویسید؟