دوستان عزیز در بعضی مواقع به علت رنگ آمیزی با کیفیت و استاندارد و استفاده از کوره های رنگ و البته شرایط محیطی تشخیص رنگ شدگی در بعضی قسمتهای خودرو بسیار سخت میشود مانند همین خودروی داخل فیلم که گلگیر جلوی راست آن واقعا به طرز شگفت انگیزی در حد فابریک رنگ شده بود و به نحوی که در زیر نور مهتابی و در سالن نور هم تشخیص آن سخت بود....
البته تشخیص رنگ شدگی آیتم ها و روش های مختلفي دارد ولی یکی از راه ها این است که‌ در این مواقع که تشخیص رنگ شدگی قطعات خودرو پیچیده و سخت میشود می‌توان دنبال نشانه های تعویض قطعه نیز گشت که در فیلم ۳ روش رو توضیح دادیم و در ادامه به چند مورد دیگر هم اشاره می‌کنیم : بررسی نوع ضرب خوردگی خودرو بررسی تفاوت رنگ و اکلیل بررسی موم قطعه بررسی ضخامت رنگ بررسی استر قطعه و مقایسه آن بررسی لولا ها و آچار خوردگی چند مورد هم شما اشاره کنید و نظرات خود را در قسمت دیدگاه برای ما بنویسید.