تا به حال چند باراز اعتماد شما سواستفاده شده است؟
ممکن است برای خیلی از شما پیش آمده باشد که در هنگام خرید خودرو، ماشین مورد نظر را به کارشناس نشان نداده اید و به فرد مقابل اعتماد کرده اید که احتمالا چوب این اعتماد بیجا را نیز خوردید و در فروش خودرو ضرر کردید. بیاید از امروز به خودتان قول بدهید که دیگر ماشین بدون کارشناسی نخرید حتی از نزدیک ترین افراد.
یعنی اول :کارشناسی رنگ
بعد: خرید خودرو