خش های مورب بر روی بدنه خودرو نشانه چیست؟
همانطور که در فیلم هم مشاهده می‌کنید بر روی بدنه خودرو آثار خط و خش های مورب بر روی بدنه و کلاف بالا کاملا مشهود است.. معمولا این خط و خش ها بر روی خودروهایی که چپ کرده یا به بغل خوابیده اند دیده می‌شود و بعلت کشیده شدن خودرو بر روی سطح زمین ایجاد می‌شوند که این مورد میتواند یکی از نشانه های خودروهای چپی و یا به بغل خوابیده تلقی شود.