بعضی اوقات در هنگام خرید خودرو اتفاق می‌افتد که فروشنده به خریدار اعلام میکند که خودروی من بعلت آفتاب سوختگی یا اسید پاشی و یا بخاطر زیبایی دور رنگ یا کامل رنگ است و نیازی نیست به کارشناسی مراجعه کنیم و هزینه اضافه کنیم.... در اینجور مواقع لطفا گووول نخورید.... متاسفانه در بسیاری مواقع پیش امده است خودروهایی که فروشنده ها اعلام کردند بعلت زیبایی دور رنگ یا کامل رنگ هستن چپی از کار درامده و سقف آنها تعویض بوده است که اگر به کارشناسی مراجعه نمیکردند خریداران آن خودروها ضرر زیادی متحمل می شدند.