تشخیص سینی و شاسی تعویضی یکی از مهمترین قسمتهای کارشناسی رنگ خودرو تلقی می‌ شود و آیتم ها و روش های مختلفی برای تشخیص وجود دارد که در ادامه چند مورد را توضیح می‌دهیم... اولین مورد بررسی چگونگی ضرب خوردگی در خودرو است که بر اساس این ضرب خوردگی که می‌ تواند شدید یا جزئی باشد تعویض سینی و شاسی را می‌توان تشخیص داد. مورد دوم بررسی محل اتصالات سینی و شاسی به اتاق است زیرا معمولا در سینی و شاسی های تعویض محل اتصالات از حالت فابریک خارج شده و جوشکاری می‌شود و موم های فابریک از بین رفته و موم های دستی جایگزین می‌شود.
مورد سوم زنگ زدگی در داخل حفره ها و درزهای سینی و شاسی تعویضی است زیرا بعلت نداشتن آستر فابریک این قسمتها به مرور زمان دچار زنگ زدگی می‌شوند البته یادتان باشد که این زنگ زدگی بیشتر در خودروهای داخلی به چشم میخورد و در خودروهای خارجی بعلت داشتن استرهای استاندارد این زنگ زدگی به چشم نمی‌خورد. مورد چهارم بررسی و مقایسه رنگ آستر سینی و شاسی تعویضی با آسترفابریک قسمتهای دیگر داخل موتور است زیرا معمولا رنگ آستر قسمتهای تعویضی با رنگ آستر قسمتهای فابریک تفاوت دارد. مورد پنجم پوسته پوسته شدن رنگ سینی و شاسی تعویضی بعلت زیر سازی غیر استاندارد و نداشتن آسترهای با کیفیت است. لطفا نظرات خود را برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید....