آیا زاویه دید و زاويه تابش نور در تشخیص رنگ شدگی خودرو تاثیر گذار است؟ همانطور که در ویدئو هم مشاهده میکنید به بعضی از رنگ ها وقتی از روبرو نگاه می‌کنید چیز خاصی نمیبینید ولی اگر زاویه دیدتان را تغییر دهید، می‌بینید که در آن قسمت رنگ شدگی وجود دارد یا آن قطعه تعویض شده است و رنگ آن ناحیه با قسمتهای مجاور فرق می‌کند.... البته در برخی رنگ ها این حالت برعکس است یعنی وقتی از بغل به اون ناحیه نگاه میکنی چیزی نمی‌بینی ولی وقتی زاویه دیدمون رو تغییر میدیم و از روبرو به آن قسمت نگاه میکنیم اختلاف رنگ یا اختلاف اکلیل را می‌بینیم... در تشخیص رنگ شدگی بدنه خودرو همیشه از یک زاویه به بدنه نگاه نکنید و سعی کنید از زوایای مختلف رنگ خودرو را بررسی کنید مخصوصا اگر به قسمتی مشکوک شديد حتما زاویه دیدتان را عوض کنید.... حتی گاهی شاید لازم باشد خودرو از زیر نور مهتابی خارج شده و در فضای باز با نور خورشید بررسی شود یا لازم باشد در سایه، رنگ را بررسی کنید .... پس حتما حتما به زاویه نور و دید اهمیت دهید....