به علت در خواست مکرر تعدادی از عزیزان که خواسته بودند در مورد تراکم رنگ و گره های موجود در رنگهای متالیک بیشتر توضیح بدیم این ویدئو را آماده کردیم. همانطور که قبلا هم توضیح دادیم یکی از آیتم های تشخیص رنگ شدگی یا تعویض قطعات در خودرو میتواند بررسی ظاهری رنگ و مقایسه نوع رنگ ،پاشش و اکلیل رنگ در خودروهای متالیک باشد. یکی از آیتم های مهم در بازدید ظاهری رنگ قطعه و مقایسه پاشش رنگ خودرو بررسی تراکم و گره های رنگ خودرو و مقایسه آن با قطعات مجاور است که بررسی این تراکم رنگ بسیار میتواند در تشخیص رنگ شدگی یا تعویض قطعات کمک کند. همانطور که در این ویدئو هم مشخص است ؛ تراکم و اکلیل رنگ در لبه کاپوت بسیار پر تر و پر تراکم تر از لبه بالا گلگیر تعویضی است بطوریکه با کمی دقت میتوان این اختلاف در تراکم رنگ را فهمید. همچنین گره های رنگ در لبه کاپوت برجسته تر از لبه بالا گلگیر است به نحوی که رنگ بالا گلگیر صاف تر و دارای اکلیلی نرم تر و اصطلاحا مرده تر است. اما در سمت دیگر خودرو بعلت اینکه کاپوت و گلگیر مال خود خودرو میباشد و رنگ آنها در کارخانه باهم اعمال شده اند در نتیجه تراکم و اکلیل رنگ آنها کاملا شبیه به هم است و همچنین گره های رنگ و برجستگی آنها هم بطور یکسان هستند. دوستان به خاطر داشته باشید که این آیتم در تشخیص رنگ شدگی یا تعویض قطعات بسیار میتواند کمک کننده باشد و فقط به کمی دقت نیاز دارد.