گاهی اوقات فروشندگان خودرو با اینکه میدانند سقف و ستون خودرویشان تعویض است ولی برای اینکه بتوانند خودرو را به قیمت بالاتری بفروشند و اصطلاحا سر خریدار را کلاه بگذارند و همزمان کارشناس هم متوجه این موضوع نشود در همان ابتدای کار به خریدار اعلام میکنند که خودروی ما دور رنگ است و فقط سقف فابریک است و دیگر نیازی به هزینه کردن برای کارشناسی نیست.
در این شرایط اگر خریدار باز هم اصرار به کارشناسی داشته باشد فروشنده اعلام میکند پس فقط سقف را به کارشناس نشان داده تا از فابریک بودن آن اطمینان حاصل کنید و نیازی به کارشناسی مابقی خودرو ندارد و اینجوری هزینه هم کمتر میشود.
خریدار هم که از همه جا بیخبر است این راه کار را قبول میکند و از کارشناس میخواهند که فقط فابریک بودن سقف را تایید کند. در این حالت کارشناس هم چون برگه نمیخواهد بدهد بصورت سطحی رنگ سقف را بررسی میکند و فابریک بودن آن را تایید مینماید ولی غافل از اینکه سقف و ستون علی رغم فابریک بودن تعویض استوک است.
دوستان دقت داشته باشید در موارد این چنینی حتما تعویض سقف و ستون هم بررسی شود زیرا در قیمت خودرو بسیار تاثیر گذار خواهد بود.