دوستان همانطور که در ویدئو هم مشاهده میکنید این خودرو از بغل آسیب دیدگی داشته که علاوه بر گلگیر و درب که صافکاری و رنگ آمیزی شده است قسمتهای داخلی مانند لای درب و پایه جلو هم آسیب دیده و صافکاری و ترمیم شده است.
حتما توجه داشته باشید قسمتهایی از بدنه خودرو که ضرب خوردگی و رنگ شدگی دارند باید قسمتهای داخلی مانند لای درب ها و پایه ستون ها هم بررسی شود که اگر ضرب خوردگی داشته باشد به مشتری توضیح داده شود و در برگه کارشناسی ثبت گردد.
مورد بعدی همانطور که در ویدئو هم توضیح دادیم تغییر رنگ قسمتهای بیرونی بدنه خودرو بر اثر آفتاب خوردگی میباشد. همانطور که مشاهده میکنید رنگ قسمتهای داخلی و لایدرب بعلت اینکه در معرض آفتاب خوردگی قرار نداشته تقریبا مانند روز اول باقی مانده ولی قسمتهای بیرونی بعلت آفتاب خوردگی دچار تغییر رنگ شده است.