در ویدئوهای قبلی در مورد رنگهای دو پوششه صحبت کردیم و دوستان نظرات مختلفی داشتند در این ویدئو ضخامت قسمتهای مختلف این خودرو را اندازه گیری کردیم و مشخص شد که ضخامت رنگ این نوع خودروها با خودروهای دیگر تقریبا یکسان است ️ و خلاف نظر بعضی دوستان ضخامت رنگ بالایی ندارد و این رنگهای دو پوششه با رنگهای دوپوششه ای که دوباره کاری کارخانه نامیده میشوند و ضخامت رنگ بالایی دارند تفاوت دارد.
در کارخانجات خودروسازی رنگ های مختلفی برای رنگ آمیزی بدنه انواع خودرو استفاده می گردد که جدیدترین نوع آن، رنگ دو پوششه می باشد. این رنگ یک محصول جداگانه یا بهتر بگوییم یک رنگ مستقل به حساب آمده که به منظور ارتقای رنگ خودرو به بازار وارد شده است.
انواع رنگ خودرو دو پوششه چیست؟ شاید عده ای با شنیدن رنگ دو پوششه خودرو، بلافاصله تصور کنند که منظور رنگی است که دوبار روی بدنه زده می شود؛ اگر چه این تصور تا حدی درست است؛ اما همه ماجرا این نیست؛ منظور از رنگ دو پوششه، محصولی مجزا مانند همه رنگ های دیگر است که با وجود برخورداری از مشخصات بیشتر، به عنوان رنگ خودروی برتر شناخته می شود.
️اگر بخواهیم انواع رنگ خودرو دو پوششه را مورد بررسی و تفکیک قرار دهیم؛ می توان به رنگ های مات دو پوششه و رنگ های براق دو پوششه اشاره کرد که رنگ اول سطحی ساده را روی بدنه ایجاد نموده و رنگ دوم نیز سطوحی براق و درخشان را در خودرو ایجاد می نماید.
حال در وصف امتیازات یا ویژگی های خوب انواع رنگ دو پوششه خودرو می توان از این گزینه ها استفاده کرد: این رنگ ها از ترکیبات قوی تر و بیشتری برخوردار بوده و بدنه ای که با آن رنگ آمیزی می شود؛ گویی که دوبار آن را رنگ کرده اند که در نتیجه سطحی تمیزتر و زیباتر را به ارمغان می آورد.
بدنه خودروهای رنگ شده با رنگ دو پوششه، نسبت به عوامل خارجی ای که ممکن است رنگ آن را تحت تاثیر قرار دهند؛ مقاومت بیشتری را نشان خواهد داد. همچنین میزان دوام و ماندگاری این رنگها بر روی بدنه به مراتب از رنگ های معمولی، بیشتر است.