یک نکته خیلی مهم در مورد ضرب خوردگی های خودرو وجود دارد و آن این است که اگر در قسمتی از خودرو آثار ضرب خوردگی برروی قطعات بیرونی مشاهده کردید حتما قسمتهای داخلی و سینی و شاسی در همان سمت رو با دقت بررسی کنید . هیچ ضرب خوردگی و ایرادی در خودرو بدون نشانه نیست و گاهی یک نشانه کوچیک و یک سر نخ میتونه دلیل یک ایراد بزرگ باشد که با اهمیت دادن به اون ایراد کوچیک و سر نخ شما میتونید بسیاری از ایرادات رو در بیارید . ولی اگر از کنار همین ایرادات کوچیک و سرنخ ها به آسانی عبور کنید چه بسا که خسارت هایی زیادی متوجه اول خود شما و سپس خریدار خودرو خواهد شد.