شره رنگ نشانه چیست و چه عواملی باعث شره کردن رنگ میشود؟
شره کردن رنگ یعنی سرازیر شدن یا چکه کردن رنگ به طرف پایین که بعلت تلمبار شدن بیش از حد رنگ در یک نقطه و همچنین رعایت نکردن فاصله و زاویه مناسب برای پاشش رنگ یا استاندارد نبودن غلظت رنگ و یا سرد بودن محیط رنگ آمیزی ایجاد میشود️.
دوستان همانطور که در اکثر ویدئوهای آموزشی هم گفتیم لطفا در تشخیص رنگ خودرو به بررسی یک آیتم اکتفا نکنید و حتما برای اطمینان چند آیتم رو بررسی کنید تا به یقین برسید.
مثلا برای تشخیص رنگ شدگی در خودرو چون یکی از آیتم های تشخیص رنگ شدگی در خودرو میتواند شره کردن رنگ باشد، ولی همیشه و همه جا این موضوع صدق نمیکند زیرا شره یا چکه کردن رنگ هم در رنگهای فابریک دیده میشود و هم در رنگهای بازاری️. به همین علت در این موارد حتما باید آیتم های دیگر نیز مورد بررسی قرار بگیرد.