ضرب خوردگی شدید خودروی ۲۰۷ از عقب و تعویض سینی و کف صندوق عقب این خودرو ️همانطور که در تصاویر هم مشخصه سینی و کف صندوق عقب خودروی ۲۰۷ تعویض و رنگ شده است که در محل اتصال کف صندوق موم های غیر فابریک بصورت دستی دیده میشود.
در محل اتصال سینی عقب نیز آثار جوشکاری به چشم میخورد ️در ادامه آیتم های تشخیص تعویض سینی و کف صندوق را بصورت تیتر وار بیان میکنیم و توضیحات کامل را در سایت مستر تشخیص میتوانید ببینید.
️۱-بررسی نوع ضرب خوردگی از عقب خودرو و مشکوک شدن به سینی و کف صندوق سالم در حالیکه شاسی های عقب آسیب دیده یا در قطعات عقب رنگ شدگی به چشم میخورد
۲-بررسی ظاهری رنگ کف صندوق و دورنگی در آن قسمت
۳-بررسی موم ها در محل اتصالات
۴-پیدا کردن آثار جوشکاری و رد برش
۵-بررسی آستر و مقایسه با قسمتهای فابریک