دوستان ومشتریان گرامی دقت داشته باشید در خودروهایی که قسمتی از بدنه ی خودرو آثار ضرب خوردگی و صافکاری بیرنگی دیده میشود️ حتما قسمتهای داخلی و دوبل ها را بررسی کنید زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده که خودرویی را بعنوان بدون رنگ فروختند️ و برروی بدنه خودرو آثار خوردگی وصافکاری مشاهده میشود و هنگامیکه قسمتی از لایدرب و یا دوبل کاپوت را بررسی کردیم متوجه شدیم که ان قسمتها رنگ امیزی شده است و فروشنده ان قسمتها را به خریدار اطلاع رسانی نکرده است.️ زیرا این رنگ شدگیها شامل کسر قیمت درخودرو میشود و دلیل رنگ امیزی ان قسمتها این است که برای صافکاری بهتر قسمتهای بیرونی دوبل ها و قسمتهای داخلی خودرو را شکافته و قسمت بیرونی را صافکاری کرده و سپس مجددا جوشکاری ورنگ امیزی میکنند.️ مانند لایدرب ها و زیر دوبل های کاپوت و یا درب صندوق این موارد مشاهده میشود.