همانطور که در ویدئو مشخص است خودروی نیسان تیانا رو میبینید که در مجموعه مستر تشخیص کارشناسی شد و محل قرارگیری پلاکت سریال خودرو به نوبه خود جالب بود.
معمولا پلاکت سریال های خودرو در زیر صندلی نصب نمیشوند و در سینی پشت موتور و یا در قسمت لایدرب خودرو قرار دارند.️ اما در این خودرو پلاکت سریال و شماره حک شدنی آن در زیر صندلی جلو سمت راست قرار گرفته بود.