در بعضی مواقع استادان کارشناس عزیزمان در برگه کارشناسی نیسان مدل بالا نوشتند خودرو فاقد پلاک سریال بوده است و به تعویض پلاک مراجعه شود. چون نمیدانستند که در نیسان های مدل بالا دیگر پلاک سریال برروی سینی پشت موتور نصب نمیشود و در قسمت لای درب جلو سمت راست قرار گرفته است. همچنین علاوه بر شماره کوبیدنی و لیزری وسط شاسی سمت چپ یک شماره کوبیدنی و لیزری هم برروی شاسی سمت راست پشت چرخ جلو اضافه شده است.