در این ویدئو در مورد چگونگی بررسی لولاهای قطعات خودرو که یکی از آیتم های تشخیص قطعات استوک در خودرو می‌باشد توضیح داده ایم.️
1- بررسی دون و چین رنگ و پاشش یکنواخت رنگ برروی لولا و قطعه که اگر قطعه فابریک و مال خود اتاق باشد باید چین و دون رنگ و نحوه پاشش رنگ برروی لولا وقطعه یکسان و یکنواخت باشد.️
2- در برخی از خودروها و همانطور که در فیلم مشخص هست مابین لولا و قطعه موم فابریک دیده میشود که این موضوع یک حالت پلمپ به قطعه میدهد و کمک شایانی به کارشناس در زمینه تشخیص تعویض قطعه میکند که البته این موم برروی تمام خودروها دیده نمیشود.️
3- بررسی آثار آچار خوردگی برروی پیچ و مهره های قطعه است که البته همیشه آثار آچار خوردگی برروی پیچ ها دلیل بر تعویضی بودن قطعه نیست.️
4- بررسی هر ۲ لولا برروی قطعات یعنی هم لولای متصل به قطعه بررسی گردد و هم لولای متصل به بدنه خودرو بررسی شود زیرا در برخی مواقع قطعات از لولای متصل به بدنه خودرو تعویض میشوند و این در حالی است که در کارشناسی خودرو معمولا لولای متصل به قطعه مورد بررسی قرار میگیرد.️
5- مورد بعدی بررسی استر لولا و قطعه است که باید مورد مقایسه قرار گیرد و در خودروهایی که قطعه فابریک باشد وتعویض نشده باشد استر زیر کار لولا باید با استر زیر کار بدنه و قطعه یکی باشد و اگر این استر فرق داشت یکی از دلایل تعویض قطعه میباشد.