همانطور که در فیلم هم مشاهده میکنید این خودرو از ناحیه جلوی سمت راننده دچار آتش سوزی شده است که گلگیر و مقداری از کاپوت و انتهای سینی و شاسی و سر رکاب و مقداری از لبه درب رو در بر گرفته است.️ البته رنگ لبه درب از بین نرفته و قابل ترمیم می باشد ولی رنگ قسمتهای گلگیر و کاپوت بعلت از بین رفتن دیگر قابل ترمیم نیست و باید رنگ آمیزی شود که البته صاحب این خودرو بجای رنگ آمیزی قسمتهای سوخته برروی آنها از برچسب استفاده کرده به این دلیل که اگر آن قسمتها رنگ شود در فروش خودرو شامل کسر قیمت میشود.