در ادامه ویدئوهای بررسی شاسی خودروهای شاسی بلند این فیلم رو تهیه کردیم تا دوستان هم با انواع شاسی ها و هم با ضرب خوردگی این نوع شاسی ها آشنا شوند. البته این نوع از شاسی ها بعلت مقاومت بالا و سخت بودن به ندرت آسیب میبینند ولی همانطور که در فیلم مشخص هست قسمت جلوی این شاسی بر اثر ضرب خوردگی آسیب دیده و صافکاری و ترمیم و جوشکاری شده است که البته در کارشناسی قبلی در جایی دیگر متوجه این ضرب خوردگی و جوشکاری نشده بودند و بعنوان شاسی سالم فروخته شده بود که البته ما توضیحات لازم رو به مشتری دادیم.