همانطور که در فیلم هم مشاهده می‌کنید سطح رنگ این خودرو پوشیده شده از یکسری حباب های خیلی ریز که در نگاه اول خیلی شبیه به رنگ شدگی در این نواحی هستند.
ولی با کمی دقت متوجه می‌شوید که رنگ خودرو در این قسمتها در اکثر مواقع کاملا فابریک است و براثر تابش زیاد نورخورشید به سطح رنگ و ایجاد گرمای زیاد مولکول‌های سطح رنگ به نقطه ی جوش می‌رسد و بصورت حباب های ریز در سطح رنگ نمایان می‌شوند.
ضمنا بخاطر داشته باشید که تشخیص رنگ بودن یا فابریک بودن این قسمتها فقط بر عهده کارشناسان رنگ خودرو می باشد و افراد عادی به هیچ عنوان صلاحیت اظهار نظر در این رابطه را ندارند چرا که در برخی مواقع سطح رنگ شده نیز ممکن است دچار همین عارضه باشد.