در این کلیپ در راستای آشنایی برخی از هنرجویان رشته کارشناسی رنگ اتومبیل وهمچنین هموطنان عزیز سعی کردیم که قسمتهای شماره گذاری شده خودروی ۲۰۶ تیپ۲ مدل۹۵ را نشان دهیم تا درهنگام بازدید خودرو مشخص شود که چه قسمتهایی از خودروی ۲۰۶ شماره گذاری شده و می بایست مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که قبلا هم توضیح دادیم اولین گام در کارشناسی رنگ خودرو تائید اصالت اتاق خودرو میباشد.

یعنی چنانچه اتاق یک خودرو ایراد قانونی داشته باشد حتی اگر آن خودرو از لحاظ بدنه بهترین کیفیت را داشته باشد نباید آن خودرو تا هنگامیکه ایراد قانونی آن خودرو برطرف نشده مورد معامله قرار بگیرد وخریداران خودرو باید در هنگام معامله خودرو به این نکته خیلی توجه کنند که اتاق خودرو ایراد قانونی نداشته باشد و حتما قبل از انجام معامله به مراکز تشخیص رنگ خودرو مراجعه کنند تا خودرو مورد کارشناسی قرار بگیرد و با اطمینان از سلامت خودرو مورد معامله قرار گیرد.