اکثرا شماره شاسی یا اتاق خودروهای خارجی درسینی پشت موتور و یا زیر صندلی جلو سمت راست حک شده است .. همانطور که مشاهده میکنید معمولا در خودروهای خارجی بجای پلاک سریال از برچسب سریال استفاده میشود و یک شماره شاسی نیز در زیر شیشه جلو سمت راننده میباشد که در این ویدئو محل قرار گیری انها را مشاهده میکنید... به یاد داشته باشید که برچسب سریال خودروهای خارجی چنانچه یکبار کنده شود حالت خود را از دست داده و دیگر مثل روز اول نصب نمیشود و اصطلاحا کش می اورد و یا در هنگام جدا کردن پاره میشود‌. پس توجه داشته باشید که در هنگام خرید خودروی مدنظرتان برچسب سریال آن سالم بوده و دست نخورده باشد. مارا دنبال کرده و به دوستانتان معرفی کنید...