مسترتشخیص- مهدی خطیبی، مدیرعامل شرکت ایران خودرو روز گذشته مهمان برنامه تلویزیونی «فرامتن» بود که از شبکه افق پخش می شود. در بخشی از این گفتگو خطیبی مدعی شد خودروسازی ایران صنعت پیشرفته ای است و خودروهای ایرانی قیمت بالایی ندارند. او همچنین ادعای ضرردهی شرکت ایران خودرو را مطرح کرد. مدیرعامل ایران خودرو انتقادها به صنعت خودروسازی ایران را فضاسازی خواند.