به گزارش مسترتشخیص، شرکت کرمان موتور شرایط فروش جک S3 به صورت نقدی و اقساطی را در جدول زیر تشریح کرد.

منبع: تجارت نیوز