مسترتشخیص- به اطلاع عموم متقاضيان محترم و نمايندگي هاي مجاز ميرساند هفتمين مرحله فراخوان اولويت بندي سامانه يكپارچه فروش خودرو شرايط فروش فوق العاده (فراخوان)برخي از محصولات ايران خودرو با موعد تحويل 90 روزه ً صرفا براي منتخبين بخش سوم اولويت هاي تابستان 1402 ، به شرح جدول ذيل ارائه ميگردد.

فقط متقاضياني كه در سامانه يكپارچه ثبت نام نموده اند و اسامي ايشان به عنوان بخش سوم اولويت تابستان 1402 فروش فوق العاده (فراخوان) به اين شركت اعلام شده است و براي ايشان توسط شركت ايران خودرو پيامك ارسال گرديده و يا در سايت فروش اينترنتي ايران خودرو اسامي آنها درج شده است مي توانند دراين بخشنامه ثبت نام نمايند.  

جزئیات شرایط فروش:

منبع: ایران جیب