مسترتشخیص- پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایط طرح عادي و جوانی جمعیت که در سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی در خرداد ماه سال جاري نسبت به انتخاب محصولات بهمن موتور اقدام نموده و اولویت ایشان تائید و  پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد.

متقاضیان محترم حائز شرایطی که پیامک امکان واریز وجه براي ایشان از طریق سامانه محصولات بهمن موتور ارسال گردیده است می توانند از روز چهارشنبه مورخ 1402/04/21 بمدت 6 روز با مراجعه به سایت فروش اینترنتی بهمن موتور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط فروش:
 

نام محصولقیمت (تومان)موعد تحویل
دیگنیتی پرایم1/249/000/000هفته آخر مرداد 1402
فیدلیتی پرایم (تیپ 1)1/123/000/000
فیدلیتی پرایم (تیپ 2)1/148/000/000
کارا تک کابین448/000/000
کارا دوکابین469/000/000

منبع: ایران جیب