اشخاص حقیقی  با داشتن کارت بازرگانی معتبر نسبت به واردات خودرو می توانند اقدام کنند.

- واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی مجاز است

- در صورت فروش خودرو وارداتی قبل از ۵ سال سازمان امور مالیاتی مجاز است نسبت به دریافت مالیات غیر متعارف اقدام کند.

- ورود خودرو به کشور به صورت ثبت سفارش با رعایت ضوابط بانک مرکزی بوده و ثبت سفارش تنها پیش از ورود خودرو به کشور اعتبار دارد یعنی امکان ترخیص خودرو با ثبت سفارشی که پس از ورود آن صادر شده باشد وجود ندارد.

- خودروی وارداتی باید منطبق با استانداردهای سازمان ملی استاندارد باشد و عمر آن کمتر از ۵ سال و کارکرد آن بیش ۱۰۰ کیلیومتر باشد .

- صدور ثبت سفارش منوط به ارایه گواهی اسقاط موضوع ماده ۱۰ قانون ساماندهیصنعت خودرو است.

- شرکت های واردکننده به شرط ارائه ضمانت خدمات پس از فروش می توانندنسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

منبع: ایران جیب