به گزارش مسترتشخیص، در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ صفر ۷۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین شاهین دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ صفرر ۶۰۰ میلیون تومان نیز قیمت خورده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع خودرو شاهینبرندمدلکارکردقیمت (تومان)

شاهین، G اتومات۱۴۰۲صفر۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G اتومات۱۴۰۲صفر۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G اتومات۱۴۰۲صفر۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G اتومات۱۴۰۲صفر۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G اتومات۱۴۰۲صفر۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای۱۴۰۲صفر۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای۱۴۰۲صفر۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 منبع: اقتصاد آنلاین