بزرگترین بنگاه‌‌های خودروسازی ایران در تیرماه 1402 شرایط مناسبی پشت سر گذاشتند و میزان تولید در برخی از گروه‌های خودرویی به رشد تا 97 درصد نیز دست یافتند.

به گزارش مسترتشخیص، با توجه به نیاز صنعت خودروسازی ایران به برق به عنوان عنصر راهبردی تولید، دو خودروساز بزرگ ایران در تیرماه سال جاری نسبت به متوسط ماهانه فصل بهار 15.5 درصد افزایش داشته و به 30 هزار و 865 مگاوات ساعت در اولین ماه فصل تابستان 1402 رسیده است.

میزان تامین برق ایران خودرو در تیرماه نسبت به متوسط ماهانه فصل بهار 15.4 درصد افزایش را تجربه کرده و به 23 هزار و 288 مگاوات ساعت رسیده است.

این در حالیست که رشد تامین برق سایپا از 5925 مگاوات ساعت در ماه‌های فصل بهار به 7577 مگاوات ساعت رسیده و 21.8 درصد رشد را تجربه کرده است.

*تامین برق پایدار باعث جهش تولید صنایع شد

در این رابطه، سید رسول علی‌دادی، کارشناس اقتصادی انرژی اظهار داشت: تامین برق متناسب با تولید صنعت کشور، مقدمه جهش تولید در بسیاری از صنایع طی فصل تابستان و تداوم رشد مثبت تابستان 1401 را فراهم کرده است.

تامین برق صنایع در سال 1402 با برنامه‌ای به منظور تامین انرژی به منظور جهش تولید در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات توانیر تا کنون صنایع بزرگ کشور 14 درصد نسبت به سال گذشته بیشتر انرژی برق دریافت کرده‌اند که رشد تولید ثبت شده در این صنعت‌ تایید کننده این اطلاعات است.

منبع: فارس