مسترتشخیص- استلانتیس، فراری را در سال ۲۰۱۵ جدا کرد و آن را در بورس‌های نیویورک و میلان به ثبت رساند. قیمت اولیه عرضه عمومی ۵۲دلار برای هر سهم بود. اکنون قیمت هر سهم ۷۳/ ۲۹۵دلار است. فراری رکورد تحویل ۱۳هزار دستگاه خودرو را به ثبت رساند، حال آنکه در سال ۲۰۲۱ تعداد فروش این برند ۱۱هزار و ۱۵۵ دستگاه بود.

 سود خالص معادل ۰۲۴/ ۱میلیارد دلار (۹۳۹میلیون یورو) نیز پس از ثبت رقم ۹۰۹میلیون دلار (۸۳۳میلیون یورو) در سال گذشته بیشتر از همیشه بود. در آن زمان، این سازنده خودروهای اسپرت ایتالیایی پیش‌‌بینی کرد که در سال ۲۰۲۳ با درآمد خالص ۲۲۴/ ۶میلیارد دلاری (۷/ ۵میلیارد یورو) تجارت بهتری خواهد داشت. 

برای سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳، فراری تعداد ۳هزار و ۴۵۷ دستگاه خودرو تحویل داد که ۷/ ۹درصد بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ بود. این خودروساز گزارش می‌دهد که دفترچه‌های سفارش آن به اندازه کافی پر است و تا سال ۲۰۲۵ برای برآورده کردن تقاضا به زمان نیاز دارد. فراری سه مدل را تا پایان سال ۲۰۲۳ معرفی خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد