به گزارش مسترتشخیص، محسن پیرهادی با اشاره به تصادفات رانندگی و رعایت استاندار در ساخت قطعات خودرو اظهار داشت: میزان كشته‌شدگان تصادفات رانندگي با سهم %6/5– شش و نیم درصد- از كل متوفيان کشور،جايگاه سوم عوامل مرگ ومير را در كشــور به خود اختصاص داده است.

سال گذشته 49 هزار میلیارد تومان هزینه تصادفات جاده ای شد

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با بیان اینکه طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني، هزينه تصادفات جاده اي در قاطبه كشورها برابر با 3 درصد از توليد ناخالص داخلي آنهاست،خاطرنشان کرد: این هزینه در ايران دو برابر میانگین جهانی یعنی حدود 6 تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی است و سال گذشته رقمی حدود 49 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داد.

ایمنی خودرو در دو بخش قبل و بعد از تصادف مؤثر است

پیرهادی در پاسخ به سوالی در مورد نقش کیفیت خودروها در منجر به فوت شدن تصادفات جاده ای گفت: ایمنی خودرو در دو بخش قبل و بعد از تصادف می تواندبر میزان آسیب دیدگی از تصادفات مؤثر باشد اما متاسفانه علی رغم گذشت 30 سال از بکارگیری سیاســت‌های نظارتی و شیوه های بازرسی، ارتقای کیفی در صنعت خودرو سازی کشور ، خودروهای تولید داخل نه تنها منجر كيفيت مطلوب و رضایتمندی مصرف کننده نشده بلکه یکی از عوامل اصلی مرگ هموطنانمان بدل شده است.

صدور مجوزهاي ارفاقي یکی از چالش‌های صنعت خودروسازی است

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس ادامه داد: فقدان تعیین استانداردها و جامعیت دستورالعمل های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی، نبود دستورالعمل‌های مشخص تحت نظارت قاطع و صدور مجوزهاي ارفاقي مهمترین چالش‌های صنعت خودرو سازی و به و به صورت مشخص حوزه تأمین قطعات و حوزه مونتاژ بشمار می روند که بر کیفیت خودروی ساخته شده اثر گذارند.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس بررسی های انجام شده سهم ايرادهای کیفی مربوط به قطعات خودرو،مونتاژ و طراحي به ترتيب 63، 26 و11درصد بر آورد شده اند، افزود: البته سهم عمده در ایراد قطعات همگي به ضعف درصنعت قطعه سازي برنمي‌گردد و می توان ريشه آن را در ضعف در طراحي جستجو کرد.

در ساخت%90 قطعات خودرو استانداردی رعایت نمی شود

او با بیان اینکه از صدها قطعه مورد استفاده در خودرو،تنها 46 قطعه دارای استاندارد اجباری و 96 قطعه دارای استاندارد تشویقی دارند،گفت: بسیاری از قطعات خودرو بیش از%90 قطعات مطابق با استاندارد، دستورالعمل یا مقررات کیفی خاصی ساخته و وقتی هیچ دستورالعملی برای تولید بخش اعظم قطعات وجود ندارد،بنابر این اعمال نظارتی هم بر تولید و توزیع این قطعات وجود ندارد.

به گفته پیرهادی،طبق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران وضعیت موجود کیفیت خودروهای ساخت داخل به گونه‌ای است که تعداد عیوب فنی خودرو در سه ماه اول استفاده توسط مشــتری به ازای هر خودرو سه ایراد فنی، بیش از سه برابر میانگین جهانی است.

دوره تضمین برای خودروهای ایرانی نصف زمان میانگین جهانی است

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس همچنین با بیان اینکه در بحث ساخت خودروی داخلی حق مردم آنطور که باید و شاید دیده و رعایت نشده است،گفت:در کنار عدم نظارت بر روند کیفیت قطعه سازی ما در بحث تضمین حقوق خریدار هم با میانگین جهانی فاصله قابل توجهی داریم چنان که آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو،دوره تضمین برای خودروهای را دو سال یا کارکرد 40 هزارکیلومتر تعیین شده در حالی است که خودروســازان مطرح در جهان اقدام به ارائه دوره تضمین 4 الی 5 ســاله یا کارکردی برابر 80 تا 100 هزار كيلومتر می‌کنند.

منبع: انتخاب