لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو در آذرماه 1402 منتشر شد.

جزئیات قیمت:

نام محصولقیمت مصوب
(تومان)
پارس بنزینی XU7P294/133/000
سورن پلاس دوگانه سوز372/509/000
تارا دستی V1580/120/000
تارا اتوماتیک V4681/434/000
207 دستی پانوراما (ارتقا یافته)498/584/000
207 اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته)602/735/000
پژو 207 با موتور TU3323/837/000
هایما S71/023/094/000
هایما 8S1/213/954/000
هایما 7X1/482/000/000

*  اگر نام برخی خودروها در لیست درج نشده بخاطر عدم تولید در آذرماه 1402 می باشد.

منبع: ایران جیب