به گزارش مسترتشخیص، قیمت لیفان X۷۰ اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ ، ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است که در یک هفته اخیر ۶۰ میلیون افزایش قیمت داشته است. 

همچنین لیفان X۶۰ اتوماتیک  کارکرده مدل ۱۳۹۷ در بازار ۷۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت لیفان X۶۰ دنده ای کارکرده مدل ۱۳۹۴ امروز ۵۳۰ میلیون تومان است.

لیفان X۵۰ اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ هم امروز ۴۳۰ میلیون تومان است.

قیمت لیفان X۵۰ دنده ای مدل ۱۳۹۶ نیز ۴۷۰ میلیون تومان است

قیمت ماشین لیفان ۸۲۰ اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ هم امروز ۸۵۵ میلیون تومان معامله شد.

قیمت بازار انواع خودرو لیفانبرندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)

X۶۰ دنده ای۱۳۹۴۱۲۳,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
X۶۰  اتوماتیک۱۳۹۷۴۲,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
X۵۰ (دنده ای)۱۳۹۶۸۸,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
X۵۰(اتوماتیک)۱۳۹۵۱۱۴,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۰۱۳۸۹۲۴۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۳۹۱۲۸۵,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰۱۳۹۵۱۱۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
X۷۰۱۴۰۰۳۶,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
X۷۰۱۴۰۱ | خودروسازان بمصفر ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

منبع : اقتصادآنلاین