به گزارش مسترتشخیص، شرکت خودروسازی مدیران خودرو شرایط فروش نقدی محصولات خود را با مدل 1402( ویژه بهمن ماه 1401)  اعلام کرد.

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو

۱ ) زمان فعال شدن ثبت‌نام برای هر یک از خودرو‌ها، مطابق با شرایط این بخشنامه، توسط واحد فروش شرکت مدیران خودرو متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود.

۲ ) امکان افزایش حداقل میزان پیش پرداخت فروش نقدی با توجه به محدودیت شرکت‌های ارائه‌دهنده تسهیلات وجود خواهد داشت.

۳ ) مشتریان باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ثبت‌نام، نسبت به تکمیل و تسلیم کلیه مستندات مورد نیاز شرکت اقدام کنند. بدیهی است در پایان مدت ذکرشده شرکت هیچگونه تعهدی در خصوص اخذ مدارک و در نتیجه انعقاد قرارداد و تحویل خودرو به مشتری ندارد.

۴ ) اعتبارسنجی مشتریان و ضامنین (عدم وجود چک برگشتی و اقساط معوق) مطابق با اطلاع رسانی‌های پیشین انجام می‌شود.

۵ ) تاریخ تایید پرونده‌های مشتریان توسط شرکت ملاک اولویت تخصیص و ارسال خودروها است.

۶ ) ثبت‌نام تنها از محل رنگ‌های فعال سیستم فروش امکان‌پذیر است.

۷ ) در صورت تاخیر در تحویل خودرو (از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد)، بنابر درخواست مشتری 12 درصد جریمه تاخیر قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

۸ ) هر کد ملی مجاز به یکبار ثبت‌نام (تا زمان صدور پلاک در ثبت نام های نقدی و تا زمان فک رهن در ثبت نام های اقساطی) است.

منبع: تجارت‌نیوز