قیمت خودروهای داخل

ایران خودرو
وانت آریسان 2۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۱۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۷۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو دستی۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۱%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۲%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۳%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجود۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل---۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
تیبا۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
تیبا 2۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۲.۳۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوزبه زودی۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیکبه زودی۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۰.۷۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک پلاس اتوماتیک۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰(‎-۱.۵۷%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA---۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎-۱.۱۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA---۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰(‎-۱.۲۷%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (با لاینر)۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال)۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5ناموجود۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرسبه زودی۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۴%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۸۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 پرو۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۶۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۳%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۹%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۵%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۸%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۳%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۸%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۸%‏)‎-۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۳.۱۱%‏)‎-۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۱۶%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4 (آپشنال)۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۱%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۳۶%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ریسپکت۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۵۸%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۲%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۲%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۲%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۹%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۴%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۱%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۱.۲۱%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

قیمت خودروهای وارداتی

هیوندای - Hyundai
هیوندای 1401H 350۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا 2018۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2018۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2017۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2017۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2018۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا موتورز - Kia Motors
کیا سراتو 2018۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2017۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2018۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اپتیما هیبرید 2018۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2017۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2018۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو - Renault
داستر SE 2018۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو کولئوس 2018۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو تلیسمان 2018۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کپچر 2017۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا - Toyota
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا پریوس 2017 تیپ C۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید ICON۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید Style۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید lounge۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس - Lexus
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018۱۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان - Nissan
نیسان جوک اسکای پک 2017۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک پلاتینیوم 2017۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک اسپورت 2017۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان ایکس-تریل 2018۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی - Mitsubishi
میتسوبیشی میراژ 2018۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی لنسر 2018۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی ASX فول 2018۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر 2018۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
DS Automobiles
دی اس DS3 مدل 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS6 مدل 2018۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ - SsangYong
سانگ‌یانگ تیولی ارمور2018۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رکستون G4 مدل 2018۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1400۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1401۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
پورشه - Porsche
پورشه ماکان 2018...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی ام و - B.M.W
بی‌ام و 218 convenience۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 218 convenience۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 530 تیپ Perfection۱۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT۱۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ EPIC۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive۱۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن - Volkswagen
فولکس‌واگن گلف GTI۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن پاسات۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن تیگوان۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی - Mini
مینی کوپر 5 در، 2018۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کانتری من S، 2018۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کوپر 5 در S، 2018۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد - Borgward
بورگوارد BX5۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد BX7۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰