به گزارش مسترتشخیص، متقاضیانی که در سامانه یکپارچه خودروهای داخلی پژو ۲۰۷ دستی را انتخاب کرده و اولویت آن ها بهار و تابستان ۱۴۰۳ می باشد می توانند در این طرح تبدیل نسبت به انتخاب پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقا یافته اقدام نمایند.

متقاضیان می توانند از روز دوشنبه ۱۸ دی ماه به مدت ۱۰ روز با مراجعه سایت ایران خودرو نسبت به ثبت نام برای پیش فروش پژو ۲۰۷ اقدام نمایند.

طرح تبدیل پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی به پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقا یافته ( بهار ۱۴۰۳ )

طرح تبدیل پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی به پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقا یافته ( تابستان ۱۴۰۳ )