مسترتشخیص- با وجود اینکه قیمت نهایی بستیون T77 یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان اعلام شده بود و این قیمت قطعی برای این کراس اوور به حساب می آمد، اما حالا پیامک های جدیدی برای مشتریان این خودرو ارسال شده که حاکی از پرداخت حدود ۵۶ میلیون تومان برای ثبت نهایی سفارش است. متن پیامک ارسال شده به شرح زیر است :

در پیامک ارسالی این هزینه مربوط به عوارض واردات جهت صدور پلاک است و مطابق با بند ۳ ماده ۳ قرارداد، شرکت می تواند این مبلغ را طلب کند. البته این را در نظر داشته باشید که این مبلغ از جمله هزینه های قانونی واردات خودرو است. به بیان ساده تر این شرکت نیست که خودرو را گران کرده است بلکه هزینه های مازاد پلیس راهور باعث این افزایش شده است. البته می بایست از ابتدا پیش بینی قیمت به درستی انجام می شد تا مشتریان تکلیف قیمت نهایی را می دانستند. حال باید دید این افزایش قیمت فقط برای تی ۷۷ خواهد بود یا باقی وارداتی‌ها هم به همین ترتیب گران‌تر می‌شوند.

منبع : آخرین خودرو