مسترتشخیص- برخی از محصولات شرکت سایپا وارد سامانه یکپارچه شده اند و احتمالا فروش این خودروها از هفته آینده فعال خواهد شد.

نام محصولات سایپا برای عرضه که در لیست ذیل مشخص می باشد، خودروهایی هستند که قیمت بازار آنها با کارخانه تقریبا یکی شده و یا حتی پایین تر نیز آمده است.

خودروهای درج شده احتمالا در سامانه یکپارچه نیز بدون مشتری خواهند ماند.

منبع: ایران جیب