به گزارش مسترتشخیص به نقل از بورس کالا، درمجموع در تالار امروز خودرو در ۲ نوبت عرضه، ۴۰۰۰ دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ دستی سفید و ۵۰۰ دستگاه هایما S۸ مشکی آبنوس فروخته شد.

۴۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی سفید معامله شد.

پژو ۲۰۷ دستی سفید
عرضه: ۴۰۰۰
تقاضا: ۸۱۱۶
قیمت پایه: ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۴,۰۰۴,۹۳۷,۵۰۰
رقابت (درصد) : ۱۱۵.۹
۵۰۰ دستگاه هایما S۸ مشکی آبنوس فروخته شد

هایما S۸ مشکی آبنوس
عرضه: ۵۰۰
تقاضا: ۲۰۳۱
قیمت پایه: ۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۱۳,۸۲۵,۴۸۰,۰۰۰
رقابت (درصد) : ۴۸.۰۲