به گزارش مسترتشخیص، رئیس هیات مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: 376 خودروی خارجی سازمان اموال تملیکی به ارزش یک هزار و 250 میلیارد تومان در مزایده شماره 581 به فروش رفت.

سید عبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: از این تعداد 205 خودروی سواری به ارزش 710 میلیارد تومان و 171 دستگاه خودروی سنگین و دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی به ارزش 540 میلیارد تومان در مزایده به فروش رفت.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در این مزایده عرضه یک‌هزار و 38 دستگاه خودروی سواری و خودروهای سنگین و دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی مطرح بود که که در حین برگزاری مزایده با توجه به احکام قضایی و درخواست‌های اعاده تعداد خودروها به 700 دستگاه رسید.

376 خودروی خارجی فروش رفت

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه 26 استان خودروها را در این مزایده به حراج گذاشته بودند، گفت: سه هزار و 500 نفر در این مزایده با پیشنهاد قیمتی هفت هزار و 600 میلیارد تومان شرکت کردند.

وی عنوان کرد: 376 خودروی خارجی به ارزش یک هزار و 250 میلیارد تومان در این مزایده به فروش رفت در حالی که قیمت کارشناسی 861 میلیارد تومان بود که نشانگر رشد 54 درصدی است.

اجتهادی خاطر نشان کرد: این مزایده که از 24 تا 29 مهر ماه برگزار شده بود، در راستای اجرای قانون بودجه 1402 خودروهای سواری و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی بود.

منبع: تسنیم