شرکت خودروسازی چینی "فاو" در گزارشی اعلام کرد که فروش مدل نمادین این شرکت موسوم به "هنوگکی" طی ۱۰ ماه اول سال جاری میلادی از ۱۵۳۰۰۰ دستگاه فراتر رفته است که نسبت به سال گذشته ۱۰۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شرکت خودروسازی "فاو" چین در گزارشی اعلام کرد که فروش مدل نمادین این شرکت موسوم به "هنوگکی" طی 10 ماه اول سال جاری میلادی از 153000 دستگاه فراتر رفته است که 103 درصد افزایش نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

این خودروساز در ماه اکتبر 23000 دستگاه از این مدل را به فروش رسانده که 93 درصد افزایش نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

فروش هنوگکی در سال گذشته بیش از 100000 دستگاه بود. این شرکت هدف فروش خود را در سال جاری میلادی 200000 خودرو و در سال 2025، 600000 خودرو تعیین کرده است.

گروه فاو در سال 1953 در شهر شمال شرقی چانگچون، مرکز استان جیلین که مهد صنعت خودروی چین محسوب می شود، تاسیس شد.