گروه خودروسازی ب ام و

آی 4 پر فروش ترین خودرو ب ام و

/i4-is-bmw-s-best-selling-car

واحد «ام» گروه خودروسازی ب ام و اعلام کرده است که محصولات ام با پرچمداری آی4 سال 2022 رکورد فروش در بازار خودروهای الکتریکی ثبت کردند، بنابراین این واحد 8.4 درصد افزایش فروش داشته است.