کرمان موتور

جک E-JS1 وارد کرمان موتور شد / تصاویر

/%D8%AC%DA%A9e-js1

جک E-JS1 که در جایگاه یک هاچ بک اقتصادی و برقی قرار دارد، امروز با پلاک گذر موقت در ستاد تحویل شرکت کرمان موتور دیده شده است. آن طور که منابع آگاه می گویند.


خودکفایی ۷۰ درصدی کرمان موتور در قطعات بدنه خودرو تا ۱۴۰۰

/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1

کرمان موتور تا سال ۱۴۰۰ به خودکفایی در ۷۰ درصد قطعات بدنه خواهد رسید البته هدف بعدی خودکفایی قطعات موتوری و محوری خودرو با چشم انداز داخلی سازی موتور تا سال ۱۴۰۱ است.