پیش فروش سایپا

آغاز پیش فروش سایپا ویژه مادران از فردا

/saipa-pre-sale-for-mothers-will-start-from-tomorrow

پیش فروش سایپا برای مادران دارای دو فرزند و بیشتر (طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) از امروز ۱۶ بهمن به مدت سه روز اجرا می‌شود.